Госовету ОТКАЗАНО в исковых требованиях об увеличении арендной платы за ЗЕМЛЮ

Главная » 2009 » Октябрь » 15 » Госовету ОТКАЗАНО в исковых требованиях об увеличении арендной платы за ЗЕМЛЮ
Госовету ОТКАЗАНО в исковых требованиях об увеличении арендной платы за ЗЕМЛЮ
15:15

      При заключении договора аренды на право пользования земельным участком, предприниматели зачастую сталкиваются с проблемой изменения Горисполкомом в одностороннем порядке существенных условий договора, квартиры в Горловке в частности увеличения стоимости арендной платы за землю. При этом предпринимателю направляется письмо-уведомление о том, что он должен в добровольном порядке прийти и оформить документы в соответствующих инстанциях, потратив на это время, деньги и в результате получить «долгожданное» увеличение квартиры в Горловке арендной платы. Однако хотим обратить Ваше внимание:

- городской местный совет является такой же стороной по договору как и Вы, поэтому принцип равенства условий договора действует на обе стороны, поэтому одна сторона не имеет права обогащаться за счет другой стороны.

- получая в исполкоме письма о необходимости заключения дополнительных соглашений, не следует сразу обращаться куда Вас послали и заказывать за свой счет  дополнительные соглашения. Лучше обратить внимание на полученное Вами письмо.

      Поэтому, дорогие предприниматели, во избежание лишних затрат, а также незаконного повышения платы за землю, квартиры в Горловке просим внимательно изучить порядок изменения условий Вашего договора, учитывая также тот факт, что изменения в договор, в случае несогласия одной из сторон, квартиры в Горловке  считаются принятыми только с момента вступления решения суда в законную силу, это дает возможность порой значительно сэкономить Ваши честно или другим способом заработанные денежные средства. За консультацией по данному вопросу а также правовой оценкой действий Городских властей можно обращаться в наш офис, адрес которого указан в «Информации о предприятии».

     Чтобы было более понятно, как реагировать на такие требования, ознакомьтесь с положительным решением суда в пользу нашего клиента, которое квартиры в Горловке прилагается.

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Іменем України

ВСТАНОВИВ:

 

    Горлівська міська рада, м. Горлівка звернулась із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «СК», м. Горлівка про зобов`язання  відповідача з 01.01.08р. внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 26.06.07р., а саме: в п.9 Договору слова «в  розмірі: 8377,97 гривень у місяць» замінити на слова «з 01.01.08р. по 31.12.08р. у розмірі 10395,82 гривні в місяць; з 01.01.09р. по 01.07.09р. у розмірі 11975,98 гривень в місяць»; таблицю №1 «розрахунок розміру орендної плати» додатку до договору оренди змінити відповідно до розрахунку, наданого до позовної заяви.

    В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №309- VI від 03.06.08р. були внесені зміни до Закону України «Про оренду землі», зокрема до ст. 21 Закону  України «Про оренду землі», відповідно до яких встановлені граничні розміри орендної плати та лист №17-08-2005 від 07.05.09р. з пропозицією, щодо внесення змін до умов договору.

    Відповідач надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого проти задоволення позовних вимог заперечує, зважаючи на те, що згідно з п.36 Договору та ст.30 Закону України «Про оренду землі» зміни умов договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Крім того, відповідач зазначає, що лист №17-08-2005 від 07.05.09р., в якому було запропоновано привести у відповідальність із діючим законодавством договір оренди, був направлений на адресу відповідача Управлінням муніципальних послуг, від особи, яка не є учасником договору і тому не може розцінюватися як пропозиція щодо внесення змін до умов діючого договору оренди.

    Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив наступне:

    26.06.2006 року між Горлівською міською радою (орендодавцем) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СК» (орендарем) укладений договір оренди земельної ділянки (далі – договір оренди), згідно з умовами якого орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку згідно рішення Горлівської міської ради від 27.04.07р. №V\16-29 (для іншої комерційної діяльності, 1.11.6 та для оптової торгівлі та складського господарства, 1.11.2), яка знаходиться за адресою: вул. Х., Центрально-Міський район, м. Горлівка, Донецька область. В оренду передається земельна ділянка загальною площею – 1,5498га у тому числі : для обслуговування адміністративної будівлі – 0,9897га, для складської будівлі – 0,5601га (п.2 Договору). Договір укладено на п`ять років (п.8 Договору).

    Згідно до п.9 договору оренди визначалось, що  орендна плата за землю вноситься орендарем у розмірі 8377,97 грн у місяць. Розрахунок розміру орендної плати визначений в таблиці №1, яка додається до договору оренди. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється Орендодавцем з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії (п.10 Договору). Орендна плата вноситься Орендарем у такі строки – щомісячно на протязі 30 календарних днів, що слідують за останнім календарним днем звітного місяця (п.11 Договору).

    07.05.2009р. Управлінням муніципальних послуг міської ради на адресу відповідача був направлений лист №17-08-2005 про необхідність укладання додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до п.13 договору від 27.06.2007р. №040715200181. Лист мотивовано тим, що згідно до ст.21 Закону України «Про оренду землі» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №309-VI від 03.06.08р., річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може бути меншою розміру земельного податку для земель сільськогосподарського призначення, а для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку. квартиры в Горловке

    Господарський суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

    Позивач в позовній заяві в обґрунтування своїх вимог посилається на зміни, внесені у ст.21 Закону України «Про оренду землі» Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008р №  309-VI .

    Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 року №  309-VI внесені зміни до частин четвертої та п`ятої статті 21 Закону України «Про оренду землі», відповідно до яких річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

    Для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю»;

    Для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю».

    Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині.

    Відповідно до ст.21 Закону України «Про оренду землі» орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за землю»). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше передбачено договором оренди. квартиры в Горловке

    Пунктом 13 спірного договору передбачені підстави для перегляду розміру орендної плати щорічно. До таких підстав віднесено: зміни умов господарювання, передбачених договором; зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, в інших випадках передбачених законом.

    Отже договір оренди містить вичерпний перелік для зміни узгодженого сторонами розміру орендної плати.

    Відповідно до ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

    Пункт 36 договору оренди передбачає, що зміна умов договору оренди земельної ділянки здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

    Відповідно до ст.188 Господарського кодексу України сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

    Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. (п.3 ст.188 ГК України).

    У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповідної у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

    Отже діючим законодавством України передбачено, що сторона за договором може звернутися до суду з вимогою щодо внесення змін до діючого договору за умови, якщо сторони не дійшли згоди про внесення відповідних змін у договірному порядку. Як вбачається з матеріалів справи пропозиція позивача у вигляді проекту додаткової угоди до спірного договору оренди на адресу відповідача не надходила,  відповідачем проект додаткової угоди не розглядався. Лист за вих.№17-08-2005 від 07.05.09р., підписаний начальником управління муніципальних послуг міської ради і не може бути прийнятий судом як пропозиція в розумінні ст.188 ГК України.

    Крім того, позивач просить зобов`язати відповідача внести зміни до договору оренди землі з 01.01.2008р., тоді як відповідно до законодавства договір оренди, як і додаткові угоди до нього як невід`ємні його частини підлягають державній реєстрації і є чинними з моменту вчинення державної реєстрації. квартиры в Горловке

    Враховуючи зазначене суд вважає, що позовні вимоги позивача не підлягають задоволенню в повному обсязі.

    Відповідно до ст. 49 ГПК України при відмові в позові судові затрати покладаються на позивача. Оскільки позивачем при подані позову державне мито не було сплачено та не була виконана ухвала суду від 19.08.09р. в частині сплати державного мита, то зазначені суми підлягають стягненню з позивача на користь державного бюджету за результатами розгляду справи.

   

    Керуючись ст.ст. 1, 2, 22, 32, 33, 43, 49, 82 – 85 Господарського процесуального кодексу України , господарський суд –

 

ВИРІШИВ:

 

   У задоволенні позову Горлівської міської ради, м. Горлівка до Товариства з обмеженою відповідальністю «СК», м. Горлівка про зобов`язання відповідача з 01.01.08р. внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 26.06.07р., а саме: в п.9 Договору слова «в розмірі: 8377,97 гривень у місяць» замінити на слова «з 01.01.08р. по 31.12.08р. у розмірі 10395,82 гривні в місяць; з 01.01.09 р. по 01.07.09р. у розмірі 11975,98 гривень в місяць»; таблицю №1 «розрахунок розміру орендної плати» додатку до договору оренди змінити відповідно до розрахунку, наданого до позовної заяви – відмовити.

    Стягнути з Горлівської міської ради (84646, Донецька область, м. Горлівка,  пр. Перемоги, 67, ІНН 04052749) на користь Державного бюджету витрати по сплаті державного мита у сумі 85,00грн.

 

Видати наказ після набрання рішенням чинності. квартиры в Горловке

 

Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів з дня його прийняття до Донецького апеляційного господарського суду.

 

 

Просмотров: 2353 | Добавил: zakon2009 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 1
1 Алексей  
А что если дополнительная угода уже подписана? А арендная плата высокая.

Имя *:
Email *:
Код *:
Воскресенье, 16.06.2019, 23:49
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Календарь новостей

«  Октябрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Наш опрос

Какой банк больше всех обманывает своих клиентов?
Всего ответов: 413